Hangi Dil Mükemmel?

Uzun süre dünyanın pek çok yerinde insanlar, kendi dillerini tek doğru, mükemmel dil olarak düşünmüşlerdir. Peki bu düşünce nasıl  ilerleme gösterdi?

İşte Eski Yunan’dan, 19. yüzyıl Avrupa’sına kadar mükemmel dilin arayışı:

Eski Yunan filozofu Eflatun (M.Ö. 5-4. yy) her varlığın mükemmel ve tanrısal bir ideası olduğunu ve bizim ancak bu mükemmel ideaların silik yansımalarını algılayabildiğimizi öne sürüyordu. Eski Yunancadaki filozofların çoğuna göre, Yunancadaki sözcükler, bu ideaları yansıtmaya yine de en uygun olanlardı.

-Eski Yunan’da, öteki diller için ‘barbar’ deniliyordu. ‘Barbar’ ise ‘kuş ötüşü’ anlamına geliyordu. Yani öteki diller kuşların rastgele ötüşü gibi boştu.

-Avrupa’da, din ve bilim dili Latince olduğundan, bu alanlarda çalışan herkes Latince öğrenmek zorundaydı. Sonuç olarak Latince öğrenimi gelişti ve Latince en mantıklı dil olarak kabul edildi. Dil bilgisi çalışmalarının başlamasıyla, dil bilgisi kuralları önem kazandı. Yani dilin mantığı. Artık ‘en mükemmel dil’ en mantıklı dildi.

latince

Latince uzun süre ‘en mükemmel dil’ olarak kabul edildi.

-Arapça da gerek din gerek kültür açısından önemli bir dildi. Arapça dil bilgisi üstüne de 7. yüzyıldan itibaren çalışmalar başladı.

17. yüzyılda Paris’te kurulan Port Royal’da (aristokratların çocukları için kurulmuş bir okuldu) Fransızca hakkında çalışmalar başladı. Fransızca dil bilgisinin en mükemmel ve mantıklı yapıya sahip olduğu düşüncesi ortaya atıldı.

Fransa'da bir 'Port Royal'

Fransa’da bir ‘Port Royal’

-18. yüzyılda birçok dilin akraba olduğu kabul edilerek, ‘en mükemmel dil’ fikrinden vazgeçilmeye başlandı.

-Yine 18. yüzyılda, Hindistan’da yargıç olarak görev yapan Sir William Jones, Sanskritçenin Yunanca, Latince ve Farsça ile akraba olduğunu keşfetti. (Sanskritçe eski Hintçedir ve Sanskrit bu dil de mükemmel demektir.)

sanskritçe

Sanskritçe

Alman dil bilimci F. Bopp’un Sanskritçe ve Avrupa dilleri üzerine yaptığı çalışmalar ile Hint-Avrupa dil ailesinin varlığı kabul edildi. Özetle dillerin arasındaki akrabalıkların ortaya konması ile birlikte, mükemmel bir dil arayışı sona erdi.

 

Formula Lingua

Cevapla

Open chat
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by