Şirketlerde Dil Eğitimi Zorunlu Olmalı Mı?

Şirketlerde Dil Eğitimi Zorunlu Olmalı Mı?

Uluslar arası alanda faaliyet gösteren şirketler, kendileri ile aynı dili konuşamayan birçok farklı ülkeden insanlarla etkileşime girmek zorunda kalırlar. Açıkçası şirketlerde dil eğitimi bu durumlarda faydalıdır, ancak bu zorunlu olmalı mıdır?

Esasen her şirket bugünün küresel ekonomisinde uluslar arası bir şirkettir. Bu nedenle, dil eğitimi söz konusu olduğunda, dil eğitimini şart koşan şirketler, bunu yapanlara kıyasla rekabet avantajına sahiptir. Çalışanlarınızı yabancı dil öğrenmeye teşvik etseniz bile, yalnızca dil öğrenimi için teşvik etmekle kalmayıp aynı zamanda kaynak da sağlayan şirketlerin yanında gelirlerinizde somut bir düşüş görebilirsiniz.

Şirketlerde Dil Eğitimi Yüksek Gelir Getirir

Daha önce belirttiğimiz gibi dil eğitimi kuruluşlar için iyi bir yatırım getirisi ve çalışanlar için iyi bir kazanç sağlıyor. Sanayi araştırmaları, dil eğitimini sunan işverenlerin gelirlerinde bir artış görüldüğünü belirtiyor.

Bu, özellikle işlerin birden fazla dilde yürütülmekte olduğu günümüz ekonomisinde önemlidir.

Şirketlerin büyük çoğunluğunun en az iki dilde iletişim kurması gerektiğinden, bu dillerde çalışanlarını eğitmek yalnızca faydalı değil, aynı zamanda geride kalmamak için bir zorunluluktur. Eğer her şirket ileri seviyede dil becerisi istediği halde bu becerileri edinme imkânı sağlamazsa  bu durum şirketin pazarındaki rakiplerinin gerisinde kalmasını sağlayacaktır.

İletişim Bir Şirketi Büyütebilir veya Batırabilir

İletişim, şirketinizin yüzü olarak size hizmet eder ve çalışanlarınızla ilk iletişim, şirketi bir bütün olarak temsil eder. Bu nedenle, iletişim yetersizliği, şirketiniz ile ilgili olumsuz bir ilk izlenim yaratmasının yanı sıra iş yapma zorluklarına neden olur.

Resmi belgeler söz konusu olduğunda, küçük hatalar büyük sonuçlara yol açabilir ve bunda kültürel nüanslar da rol oynar. Bunun, hukuk büroları, insan hakları örgütleri ve hükümetler gibi hassas konuları günlük olarak ele alan uluslar arası şirketler ile alâkalı olduğu açıktır.

Peki ya diğer şirketler?

Zorlukların fark edilmesi kolay olmayabilir, ancak size zararı olabilirler. Anlama eksikliği, kötü iş kararlarının alınmasına ve bunun sonucunda düşük gelire ve hatta işte başarısızlığına neden olabilir.

Kötü İngilizce Artık Kabul Edilemez

Bugün sınırların ötesinde iş dünyasının ana dili hala İngilizcedir ve yetersiz İngilizceye konuşan çalışanlara sahip şirketler bunun acısını çekebilir. Bu hem iç hem de dış iletişim açısından geçerlidir.

Bünyelerinde farklı milliyetlerden ve dillerden çalışan bulunduran şirketler için güçlü ortak bir dil etrafında bir şirket kültürü yaratmak önemlidir. Bu ana dili İngilizce olmayan iki kişinin İngilizce olarak birbirleriyle iletişim kurması gereken durumlara neden olur.

Bazı kuruluşlar, dil testlerinin bu ihtiyaçları gidermelerine yardımcı olduğunu düşünmektedir. Testler, potansiyel yeni çalışanları istihdam ederken dil beceri düzeylerini ölçmeye yarar. Aynı zamanda, dil eğitimine yapılan yatırımın yararlı olacağını anlamalarına da yardımcı olur.

Güçlü dil becerilerinin organizasyonunuz için yüksek bir yatırım getirisine sahip olduğunu inkâr edemeyiz. İster dil eğitimini zorunlu hale getirin, ister ilgilenen çalışanlara dil eğitimi sunun, sonuçlarını uluslar arası iş performansında görürsünüz.

Geliştirilmiş dil becerileri, organizasyonunuzun daha bilgili, profesyonel ve kontrolü elinde tutan bir kurum olarak görünmesini sağlar. Uluslararası piyasalarda güven kazanmanıza ve nihai olarak daha yüksek kazançlar elde etmenize yardımcı olacaktır.

Anahtar Bilgiler

  • Çalışanlarınızın dil becerilerini doğru eğitim ile geliştirmeniz, hem iç hem de dış paydaşlarınızla iletişim ve mesleki becerileriniz gelişecektir. Bu da kuruluşunuz için yüksek gelir getirecektir, bu bakımdan şirketlerde dil eğitimi önemli bir yere sahiptir.
  • Dil becerileri sadece yan yarar sağlamaz, günümüzün küreselleşmiş pazarında faaliyet gösteren herhangi bir işletmenin temel şartıdır.
  • Oyunda öne geçmek kritik dillerde çalışanların eğitilmesini gerektirir ve şirketinizin küresel pazardaki birçok segmentteki başarısını garantiler. Bu anahtar dilleri bilmek, iletişim becerilerini ve ilgili sosyal becerileri geliştirecektir.

Cevapla

Open chat
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by